Firma CELLA INVEST SRL

Este înfiinţată ca firmă în anul 2000, având ca obiect de activitate servicii financiar-bancare, precum şi servicii de expertiză contabilă, servicii de consultanţă în afaceri şi, în ultimii ani este un centru de formare profesională a adulţilor autorizat de CNFPA, adresându-se persoanelor fizice, agenţilor economici, autorităţilor locale, instituţiilor publice şi Ong-urilor.

Oferă o gamă largă de cursuri autorizate de CNFPA fiind acreditat să desfăşoare:
– cursuri de igienă autorizate de Ministerul Sănătăţii,
– cursuri de instruire în management de proiect; cursuri de instruire în domeniul comunicării, informării privind cariera şi educaţia antreprenoriale;
– cursuri operare PC;
– consultanţă în elaborarea de proiecte cu finanţare locală şi externă.

CELLA INVEST SRL realizează studii, proiecte şi publicaţii în domeniul antreprenoriatului, dezvoltă relaţii de colaborare cu instituţii similare din ţară sau din străinatate şi se poate asocia, pentru organizarea de cursuri de specializare şi de perfecţionare

Din 2011, avem un nou sediu aflat la adresa Str. George Coşbuc nr.18, Alba Iulia, care cuprinde spaţii de birouri, sală de şedinţe şi o modernă sală de curs autorizată pentru activităţi teoretice.

Expertiza colectivului firmei variază de la consultanţă financiar-bancară, IT, management de proiecte cu finanţare europeană.